အသင့္ၿပင္ထား

လူနာကို ခြဲစိတ္ခန္းထဲသို႕ ေခၚလာသည္။ မၾကာမီ ေရခ်ိန္ကိုက္ေနေသာ ေမ့ေဆးဆရာ၀န္
၀င္လာၿပီးေၿပာသည္။
``ကိုင္း.ခင္ဗ်ားကို ကၽြန္ေတာ္တို႕ ခြဲစိတ္ဖို႕ ၿပင္ဆင္ေတာ့မယ္။´´
လူနာေၾကာက္လန္႕တၾကားေၿပာသည္။
``ၿဖစ္ပါ့ မလားဆရာ..ဆရာမူးေနတာပဲ။´´
``ကၽြန္ေတာ္လား မူးေနတာ...မမူးပါဘူး၊ေဟာ ခဏေနလာမယ့္ခြဲစိတ္ဆရာသာ မူးေနတာ၊
မယံုရင္ ေစာင့္ၾကည့္။´´

 
©2009 ♬သားၾကီး♪ | by TNB